Dwarsfluit- en pianopraktijk Rosalie Vrijhof

[printfriendly]

 

 


Geslacht                              M/V/X*


Voornaam/Roepnaam:


Achternaam:


Geboortedatum:


Straatnaam en huisnummer:


Postcode en woonplaats:


Naam lesgeldplichtige:


Bankrekening Nr.


Telefoon vast:


Mobiel: 06


Mobiel ouder/verzorger: 06


Email:


Instrument: fluit/piano*


Muzikale achtergrond/ervaring:


Gewenste les:   ______ Minuten, elke week/tweewekelijks/knipkaart/cursus………………………………………*


Video-opnames en foto’s van leerling mogen gebruikt worden voor promotie doeleinden? ja/nee *

Gehoord van de lespraktijk via: O vrienden/kennissen O website O gemeentegids de Wolden

O anders, nl.: …………………………………………………………………………………………………………………………………..


Betaalwijze:
O in één keer
O  in 2 termijnen
O per maand* (alle betaalwijzen na ontvangst contract)


Ondergetekende (bij minderjarige leerling de lesgeldplichtige ouder of voogd) accepteert de Lesvoorwaarden van Dwarsfluit- en pianopraktijk Rosalie Vrijhof

Datum:


Handtekening:


(* doorstrepen wat niet van toepassing is)

 

Printen, invullen en opsturen naar Rosalie Vrijhof, Westerstraat 20, 7963 BC Ruinen of scannen en emailen naar: rosalievrijhof@live.nl