Lesvoorwaarden


 • Start muzieklessen Een seizoen start gelijk met de scholen uit de regio. Bij voldoende lesruimte kun je ook instromen  later in het  seizoen. Een volledig seizoen bestaat uit maximaal zo'n 37 lessen.  We stoppen altijd met de lessen eind juni, onafhankelijk van de zomervakantie van de regio (die schuift per jaar). Als je later instapt wordt een contract gemaakt voor de rest van het seizoen.
 • Proefperiode Je kan als beginner bij mij kiezen voor een proefperiode van een paar maanden met een kortdurend contract. Na afloop van de proefperiode krijg je een contract voor de rest van het seizoen of koop je een luxe knipkaart (alleen voor volwassenen).
 • Opzegtermijn Tijdens de proefperiode geldt geen opzegtermijn. Aan het einde beslis je of je door wilt gaan. Daarna is de opzegtermijn per kwartaal.
 • Verlenging overeenkomst De overeenkomst wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij die vóór de zomervakantie schriftelijk is opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum.
 • Betaling lesgeld De praktijk hanteert de richtlijnen van de vrije KNTV (bond voor musici). Elk jaar worden de tarieven zo nodig bijgesteld. Betaling van de lessen geschiedt vóór de eerste dag van de betreffende maand/halfjaar/jaar (volgens contract afspraak). Bij te late betaling volgt een herinnering en wordt per keer € 10,- administratie in rekening gebracht. Om dit te voorkomen adviseren wij automatische betaling via internet-bankieren.
 • Gezinskorting Bij meerdere minderjarige leerlingen uit 1 gezin krijg u 5% korting op het jaarbedrag van de tweede, en 10 % korting voor de volgende leerling(en), mits u geen aanspraak kan doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
 • BTW Leerlingen van 21 jaar en ouder betalen (de wettelijk verplichte) 21 % BTW. Deze is in de prijs inbegrepen.
 • Verzuim lessen Verzuimde lessen zijn voor rekening van de leerling.
 • Uitval lessen Als de docent een les afzegt - behalve de eerste twee keer wegens ziekte - wordt lesgeld gerestitueerd, of als het mogelijk is voor beide partijen wordt de les ingehaald.
 • Lesmateriaal De leerling is zelf verantwoordelijk voor aanschaf instrument, lessenaar, boeken e.d. Dit is niet inbegrepen in het lesgeld. Natuurlijk help ik graag bij het maken van goede keuzes hierin. Een nieuw lesboek kost meestal rond de € 15,-. Een lessenaar heb je ook al vanaf zo'n € 15,-. Verder vraag ik de leerling een schrift mee te nemen voor het maken van aantekeningen en opschrijven van huiswerk.
 • Vakanties en Feestdagen Vakanties zijn overeenkomstig die van de scholen in de regio.