Hervormde Kerk in Zuidwolde start band voor de jeugd

Voorgeschiedenis

Na het vertrek van de voorganger verdween ook de voorgaande band, waarvan hij als pianist de muzikale spil was. In de daarop volgende tijd waarin de gemeente vacant is, zingt de kerk zoals voorheen met organisten vooral het repertoire uit de nieuwe liedbundel van de PKN.

Nieuwe band start

Toch is er veel jeugd in deze gemeente met de behoefte aan een moderner lied-idioom van bijv. Opwekking en Sela dat hen directer aanspreekt. Daarom wordt er in het najaar van 2021 opnieuw een band gestart.

Hulp nodig!

Algauw is duidelijk dat ze  als band coaching nodig hebben en daarom is de hulp van mij, Rosalie, gevraagd. We maken kennis en na het definitieve fiat van de kerkenraad starten we met repeteren voor de kerstavond gezinsdienst.

Online vervolg

Na de eerste repetities komt er echter een strenge corona lockdown, wat samen repeteren onmogelijk maakt. Ook de bijdrage aan de kerstavonddienst vervalt daardoor. We herpakken ons na de eerste teleurstelling en gaan via Teams het gesprek aan over onderwerpen als liedkeuze, noten lezen, muziektheorie en taakverdeling. Er valt nog genoeg te bespreken en vorm te geven in dit stadium. Gelukkig maar!