Diensten in de Stille week

De cantorij van de Oosterkerk heeft in de Stille week van 2023 twee keer een bijdrage aan een dienst:

 

 • Palmzondag - Zondagmorgen 2 april, Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. Aanvang 9.30 uur. Voorganger: Fini van Zoelen, organist Tim Vroom
 • Paaswake: Zaterdagavond 8 april,  Hoofdstraatkerk in Hoogeveen, aanvang 21.00 uur. Voorganger Dick van der Vaart, organist Wim Oostenbrink.

Iedereen is van harte welkom deze en de andere diensten in de Stille week bij te wonen!

Tip: Je kunt ook via de livestream meekijken of later een dienst terugzien.


Optredens van Runiek in maart 2023

De muziekgroep van de Mariakerk in Ruinen heeft onlangs eindelijk een naam gekozen: RUNIEK! (Een samenvoeging van Ruinen en Uniek)

We hopen in het dorp Ruinen een uniek geluid te laten horen. Kom jij dat een keer beluisteren? Dat zou geweldig zijn!

 

 • Op zondag 5 maart 2023 kun je ons meemaken en beluisteren in de ochtenddienst van 10.00 uur in de Mariakerk in Ruinen. Hartelijke welkom!

 

 • Diezelfde middag zullen we een bijdrage leveren aan het event 'SOULTIME', eveneens in de Mariakerk in Ruinen. Inloop vanaf 15.00 uur.

Er zal deze middag ook volksmuziek zijn van Oekraïeners uit ons dorp en je kunt beelden van Anies Ahuluheluw bewonderen.

Dit allemaal onder het genot van koffie en thee met lekkers.

Iedereen is ook hier van harte welkom! Loop gerust binnen.

 

 • Zondag 19 maart 2023 is er het jaarlijkse korenevent van Ruinen, waaraan Runiek ook voor het eerst meedoet. Dit jaar zijn er nog 4 andere deelnemende koren.

Dit optreden vindt ook plaats in de Mariakerk in Ruinen aan de Brink.

Aanvang 14.30 uur. Geen entreegeld, wel een collecte om de kosten te dekken bij de uitgang.

 


Agenda Herdenkingsbijeenkomsten

Herdenkingsbijeenkomsten

Herdenkingsbijeenkomsten m.m.v. Rosalie Vrijhof met piano, fluit en zang.

N.B. Alle bijeenkomsten t/m 2020 waren o.l.v. geestelijk verzorger Anneke Vermaas, m.m.v. vrijwilligers  en aanvang meestal 19.30 uur. Vanaf november 2021 is de geestelijk verzorger Ds. Tia Braam.

 

Maandag 20-3-2023, De Molenhof, Havelte, 19.30 uur

Donderdag 9-3-2023, De Weyert, Dwingeloo, 19.30 uur

Donderdag 23-2-23 ‘t Neie Punt, Ruinen, 19.30 uur

Donderdag 30-6-2022 De Molenhof, Havelte, 19.30 uur

Dinsdag 28-6-2022, De Weyert, Dwingeloo, 20.00 uur

Donderdag 5-11-2020,  De Veldkei Havelte (voor zorgcentrum Dwingeloo)

Donderdag 8-10-2020, De Bron, Ruinen

Donderdag 17-9-2020, De Veldkei, Havelte

Donderdag 6-2-2020, De Weyert, Dwingeloo

Maandag 13-1-2020 ‘t Neie Punt, Ruinen

Woensdag 18-9-2019, De Veldkei, Havelte (19.00 uur!)

Woensdag 8-5-2019, De Weyert, Dwingeloo

Vrijdag 22-3-2019, ‘t Neie Punt, Ruinen

Donderdag 20-9-2018, De Molenhof, Havelte

Woensdag 23-5-2018, De Weyert, Dwingeloo

Maandag 16-4-2018, ‘t Neie Punt, Ruinen

Donderdag 28-9-2017, De Molenhof, Havelte

Woensdag 7-6-2017, De Weyert, Dwingeloo

Donderdag 11-5-2017, ‘t Neie Punt, Ruinen

Donderdag 19-1-2017, De Weyert, Dwingeloo

Vrijdag 14-10-2016, ‘t Neie Punt, Ruinen

Vrijdag 23-9-2016, De Molenhof, Havelte

Vrijdag 15-1-2016, De Weyert, Dwingeloo

Vrijdag 13-11-2015, ‘t Neie Punt, Ruinen

Woensdag 30-9-2015, De Molenhof, Havelte

Woensdag 28-1-2015, De Weyert, Dwingeloo

Woensdag 12-11-2014,  De Priensenije, Ruinen

Woensdag 29-10-2014,  De Molenhof, Havelte


Muziekgroep Ruinen heeft nieuwe toetsenisten

In de Mariakerk in Ruinen heeft de muziekgroep versterking gekregen van twee nieuwe instrumentalisten: Maarten ten Zijthoff en Arno Laros. Maarten speelt piano, gitaar, 12-snarige gitaar en zingt. Arno speelt synthesizer. Welkom in ons midden! We zien uit naar een vruchtbare samenwerking en verdere opbouw/uitbouw en groei van de groep!


Overzicht ALLE bladmuziek titels

Liturgische Liederen

Op volgorde van een oecumenische liturgie:

 • Licht van God zelf kaarsenlied I
 • Licht en luchtigheid – Kaarsenlied II
 • Wij ontsteken nu het licht – Kaarsenlied III
 • Wij betreden nu het huis van God (intredelied)
 • Heer van de hemel (kyriëgebed)
 • Heer, onze God, ontferm U over ons (kyrië, stapellied)
 • Kyrië I
 • Kyrië II
 • Kyrië III
 • Kyrië IV
 • Kyrië V
 • Kyrië VI
 • Kyrië VII
 • Kyrië VIII
 • Kyrië IX
 • Kyrië X
 • Kyrië XI
 • Kyrië XII
 • God met ons (Kerst, gloria, pastoraal)
 • Lof zij U, o Christus (gloria/schriftacclamatie)
 • Laat het licht van Christus (wegzendlied I kinderen)
 • Licht en luchtigheid (wegzendlied II kinderen )
 • Licht van God zelf (wegzendlied III kinderen)
 • Het is tijd om weg te gaan (wezend-/terugkeerlied IV kinderen)
 • Apostolische geloofsbelijdenis (eenstemmige volgzang)
 • Geloofsbelijdenis van Nicea (SATB)
 • Lof zij U, o Christus (momenten kerkelijk jaar)
 • Heer, strek Uw hand uit tot vergeving (gebeden)
 • De Here geve jou zijn zegen ( zegenlied)
 • Amen I
 • Amen II
 • Amen III
 • Amen IV
 • Amen V
 • Amen VI
 • Amen VII
 • Amen VIII
 • Amen IX

Motetten en bijbelliederen

Op volgorde van de Bijbelboeken:

 • De Here geve jou zijn zegen (Numeri 6:24-26)
 • Dit zegt God, de Here: Kom terug bij mij! (Ezechiël 14:6)
 • Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? (Psalm 22)
 • Ik kijk omhoog naar de bergen (Psalm 121)
 • Al zou de vijgenboom niet bloeien ((Habakuk 3)
 • Het Woord is mens geworden  (Johannes 1:14+18)
 • De goede wijn (Johannes 2:10+11)
 • No matter what’s the wheather (Filippenzen 4:4-7)

Praise & worship

Op alfabetische volgorde:

 • Al zou de vijgeboom niet bloeien (uit Habakuk)
 • Heer, onze God, ontferm U over ons
 • Heer van de hemel – Kyriëgebed
 • Ja, ik spring in het rond –  swing, vrolijk
 • Kom, dans met mij – vrolijk, folkloristsch
 • Nu heeft het oude leven afgedaan
 • Ontvang mijn dank – danklied
 • Morgenlied (De dag begint) – Advent
 • Pinksterlied -Afro
 • Pinksterrap
 • Prijs de Heer, want Hij is goed (loflied)
 • Wij betreden nu het huis van God (aanvang dienst)
 • Yeshua, You are worthy

Engelse liederen

Op alfabetische volgorde:

 • Don’t withdraw your love from me
 • No matter what’s the wheather (Fil 4:4-7)
 • The face of love (IKor. 13)
 • Yeshua, you are worthy

Liederen voor het Kerkelijk jaar

Morgenlied (Advent)

God met ons (Kerst)

Wees nu blij, want de Here (Kerstcanon 6 stemmig, melodie Praetorius)

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Psalm 22) (Goede Vrijdag)

Hij is opgestaan (Pasen)

Pinksterrap (Pinksteren)

Wees nu blij en verheug je (Pinkstercanon, 6 stemmig, melodie Praetorius)

Liederen voor onze levensreis

De dooprap (zoals Noach werd gered) (Doop)

Onder Uw zorg en zegen (opdragen)

Een drievoudig snoer (Huwelijk)

Rozen als afscheid (begrafenis)


Liturgische liederen

Onderstaand een lijst van liturgische liederen van Rosalie Vrijhof, min of meer op volgorde van een gemiddelde oekomenische dienst:

 

Kaarsenliederen I: Heer, Uw licht schijnt over ons, in Dm, 2/4 maat, leadsheet, eenstemmig

Kaarsenlied II: Licht van de Heer zij over ons! - in Dm, 6/8 maat, wisselzang voorzanger(s) en gemeente, slot is 3stemmig, + pianopartij + akkoorden

Kaarsenlied III: Wij ontsteken nu het licht - in Cm, 4/4 maat, tempo = 100, SATB + akkoorden, of leadsheet

Intredelied: Wij betreden nu het huis van God - in Dm of Em, 4/4 maat, SATB of SATB + pianopartij.

Kyrië I - in Dm, 3/4 maat, tempo kwart = 90, SATB

Kyrië II - in Em, 4/4 maat, kwart = 84, SA +T/B in wisselzang

Kyrië III - in Em, 4/4 maat, klagend, SATB + Akkoorden

Kyrië IV - in Cm, 6/8 maat, eenstemmig, leadsheet

Kyrië V - in Em, 2/4 maat, 1e x Cantorij, 2e x gemeente

Kyrië VI - in Eb en F, 4/4 maat, tempo kwart = 52 (Advent en Kersttijd)

Kyrië VII - in Gm, 4/4 maat, tempo kwart = 100, SATB + akkoorden

Kyrië VIII- in C of D, 4/4 maat, tempo kwart = 60, éénstemmig leadsheet in C of D; SATB + Akkoorden in C of D.

Kyrië IX - in Dm, 4/4 maat, swing, tempo = 152, jeugd, jongeren, Vrouwen+ T/B, + akkoorden

Kyrië X - in Dm, 4/4 maat, swing, tempo kwart = 92, SATB

Kyrië XI - in Dm, 4/4 maat, kwart = 92, Chopinstijl, éénstemmig + pianopartij

Kyrië XII - in Gm, 4/4 maat, tempo = 100, rubato, dringend, wisselzang vrouwen-mannen

Kyrië: Heer onze God, ontferm U over ons! - in Dm, 4/4 maat, zang, percussie en pianopartij, (canon/stapellied)

Kyrië: Heer van de hemel - in C, 6/8 maat, SATB + akkoorden

Glorialied: Lof zij U, o Christus, in G, 2/2 maat, halve noot = tempo 54, Cantorij SATB + gemeente, + pianopartij, + intro voor Fluit en fagot.

Glorialied: Prijs de Heer - in C, 4/4 maat, latin, tempo =158, SATB, piano en fluitpartijen.

Glorialied: Ja, ik spring in het rond - in C, 4/4 maat, tempo kwart = 136, swing, leadsheet, éénstemmig.

Wegzendlied kinderen I: Laat het licht van Christus jullie verlichten - in Dm, 4/4 maat, tempo = 96-100, leadsheet

Wegzendlied kinderen II: Licht en luchtigheid - in E, 4/4 maat, leadsheet of zang/pianopartij/akkoorden

Wegzendlied III: Licht van God zelf - in Dm, 6/8 maat, vrouwen melodie, mannen drone, leadsheet.

Bij de schriftlezingen/10 geboden: Lofprijzing bij de 10 woorden - SATB, of eenstemmig.

Geloofsbelijdenis van Nicea - in Em, 4/4 maat, tempo kwart = 126, totaal 114 maten, voice + Pianopartij + akkoorden

Apostolische Geloofsbelijdenis - in D, volgzang, 4/4 maat,  totaal 122 maten, alleen de 2 stemmen of: 2 stemmen met pianopartij + akkoorden

Opdragen van een kind: Onder Uw zorg en zegen - in F, 4/4 maat, SATB + pianopartij

Pinsteren: Pinksterrap - voice, handclap, conga's cowbell

Afro Pinksterlied - in D, 4/4 maat, SATB

Doop: De dooprap - alleen tekst

Zegenlied: De Here geven jou zijn zegen en bescherming (Numeri 6:24-26), in AM, 4/4 maat, SATB + Pianopartij + akkoorden

Amen I - in Em, vesper, folk, SAT + pianopartij

Amen II - in G, swing, vrolijk, jeugddienst, leadsheet SA +T/B

Amen III - in Cm, lullaby, 3/4 maat, SATB + baspartij piano/leadsheet

Amen IV - in D, gospel/jeugddienst,  leadsheet, 3 stemmig

Amen V - in Am, deel A voor cantorij (heel melismatisch), deel B met gemeente (swing), SATB + pianopartij, akkoorden

Amen VI - in C, helder, vredig, SATB of SATB met pianopartij

Amen VII - in F, 6/8 maat, walsje, SATB + pianopartij, + akkoorden

Amen VIII - in Fm, krachtig/rock, SAT + akkoorden (leadsheet)

 


Motetten en bijbelliederen

commandments-49012_640Hier volgt een lijst met motetten en liederen op of geinspireerd op bijbelteksten, geschreven en gearrangeerd door Rosalie Vrijhof. Bij interesse kunt je bladmuziek bestellen via het contactformulier.

 • De Goede Wijn (Johannes 2:10+11)
 • De Here geve jou zijn zegen (Numeri 6:24-26)
 • Dit zegt God, De Here: Kom terug bij Mij! (Ez 14:6)
 • Ik kijk omhoog naar de bergen (Psalm 121, uit ‘Het Boek’)
 • Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?  (uit Psalm 22, bij Goede Vrijdag)

De volgende liederen zijn wat vrijer geïnterpreteerd of gebaseerd op verschillende bijbelgedeelten:

 • De Schepping (Genesis 1)
 • Morgenlied`(Openb. 22:16, Matt. 24:29-30)
 • No matter what’s the wheather (Fil. 4:4-7)


Engelse liederen

Engelse liederen:

 • Don’t withdraw your love from me (leadvoice, SATB en accoordenschema)
 • The face of love (I Korithians 13) (SMATB, Piano, Cb.)
 • No matter what’s the wheather (Phillippians 4:4-7) ( SATB en piano)
 • Yeshua, You are worthy (rustig aanbiddingslied, ook geschikt voor doorgaand, vrij gezongen gebed)


Praise & Worship

Onderstaand een selectie van liederen van Rosalie Vrijhof, die geschikt zijn voor de liedcultuur van b.v. vrije, evangelische en charismatische gemeenten, voor jeugd, gospelkoor of aanbiddingsband. Als je interesse hebt kun je bladmuziek bestellen via het contactformulier.

 • Al zou de vijgeboom (over Habakuk 3)
 • Amen II en IV (slotlied einde van de dienst)
 • Apostolische geloofsbelijdenis (letterlijke tekst, volgzang – eenstemmig)
 • De Here geve jou (zegenlied uit Numeri)
 • Geloofsbelijdenis Nicea (pittige koorzetting van deze oude geloofsbelijdenis)
 • Heer, onze God (krachtig en ritmisch kyrië gebed)
 • Heer, strek Uw hand uit (bij voorbede voor genezing naar hart ziel en lichaam)
 • Heer van de hemel (rustig kyrië gebed met de drieslag Vader, Zoon en Geest)
 • Kom, dans met mij (Israëlisch getint, pittig en vrolijk lofprijs lied)
 • Morgenlied (indrukwekkend en sfeervol lied over Jezus als het opgaande licht, mooi in Adventtijd)
 • Ontvang mijn dank (rustig swingend danklied)
 • Pinksterrap (4 stemmig SATB)
 • Pinsterrap – Afro (als rap, met percussie)
 • Prijs de Heer (swingend loflied)
 • Wij betreden nu het huis van God (mooi rustig startlied van een dienst)


Kerkelijk jaar en levensreis

Liederen voor het Kerkelijk jaar

Morgenlied (Advent)

God met ons (Kerst)

Wees nu blij, want de Here (Kerstcanon 6 stemmig, melodie Praetorius)

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Psalm 22) (Goede Vrijdag)

Hij is opgestaan (Pasen)

Pinksterrap (Pinksteren)

Wees nu blij en verheug je (Pinkstercanon, 6 stemmig, melodie Praetorius)

Liederen voor onze levensreis

De dooprap (zoals Noach werd gered) (Doop)

Onder Uw zorg en zegen (opdragen)

Een drievoudig snoer (Huwelijk)

Rozen als afscheid (begrafenis)