Liturgische Liederen

Op volgorde van een oecumenische liturgie:

 • Licht van God zelf kaarsenlied I
 • Licht en luchtigheid – Kaarsenlied II
 • Wij ontsteken nu het licht – Kaarsenlied III
 • Wij betreden nu het huis van God (intredelied)
 • Heer van de hemel (kyriëgebed)
 • Heer, onze God, ontferm U over ons (kyrië, stapellied)
 • Kyrië I
 • Kyrië II
 • Kyrië III
 • Kyrië IV
 • Kyrië V
 • Kyrië VI
 • Kyrië VII
 • Kyrië VIII
 • Kyrië IX
 • Kyrië X
 • Kyrië XI
 • Kyrië XII
 • God met ons (Kerst, gloria, pastoraal)
 • Lof zij U, o Christus (gloria/schriftacclamatie)
 • Laat het licht van Christus (wegzendlied I kinderen)
 • Licht en luchtigheid (wegzendlied II kinderen )
 • Licht van God zelf (wegzendlied III kinderen)
 • Het is tijd om weg te gaan (wezend-/terugkeerlied IV kinderen)
 • Apostolische geloofsbelijdenis (eenstemmige volgzang)
 • Geloofsbelijdenis van Nicea (SATB)
 • Lof zij U, o Christus (momenten kerkelijk jaar)
 • Heer, strek Uw hand uit tot vergeving (gebeden)
 • De Here geve jou zijn zegen ( zegenlied)
 • Amen I
 • Amen II
 • Amen III
 • Amen IV
 • Amen V
 • Amen VI
 • Amen VII
 • Amen VIII
 • Amen IX

Motetten en bijbelliederen

Op volgorde van de Bijbelboeken:

 • De Here geve jou zijn zegen (Numeri 6:24-26)
 • Dit zegt God, de Here: Kom terug bij mij! (Ezechiël 14:6)
 • Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? (Psalm 22)
 • Ik kijk omhoog naar de bergen (Psalm 121)
 • Al zou de vijgenboom niet bloeien ((Habakuk 3)
 • Het Woord is mens geworden  (Johannes 1:14+18)
 • De goede wijn (Johannes 2:10+11)
 • No matter what’s the wheather (Filippenzen 4:4-7)

Praise & worship

Op alfabetische volgorde:

 • Al zou de vijgeboom niet bloeien (uit Habakuk)
 • Heer, onze God, ontferm U over ons
 • Heer van de hemel – Kyriëgebed
 • Ja, ik spring in het rond –  swing, vrolijk
 • Kom, dans met mij – vrolijk, folkloristsch
 • Nu heeft het oude leven afgedaan
 • Ontvang mijn dank – danklied
 • Morgenlied (De dag begint) – Advent
 • Pinksterlied -Afro
 • Pinksterrap
 • Prijs de Heer, want Hij is goed (loflied)
 • Wij betreden nu het huis van God (aanvang dienst)
 • Yeshua, You are worthy

Engelse liederen

Op alfabetische volgorde:

 • Don’t withdraw your love from me
 • No matter what’s the wheather (Fil 4:4-7)
 • The face of love (IKor. 13)
 • Yeshua, you are worthy

Liederen voor het Kerkelijk jaar

Morgenlied (Advent)

God met ons (Kerst)

Wees nu blij, want de Here (Kerstcanon 6 stemmig, melodie Praetorius)

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Psalm 22) (Goede Vrijdag)

Hij is opgestaan (Pasen)

Pinksterrap (Pinksteren)

Wees nu blij en verheug je (Pinkstercanon, 6 stemmig, melodie Praetorius)

Liederen voor onze levensreis

De dooprap (zoals Noach werd gered) (Doop)

Onder Uw zorg en zegen (opdragen)

Een drievoudig snoer (Huwelijk)

Rozen als afscheid (begrafenis)