Projectkoor gezocht!

Gezocht: projectkoor!

I HAVE A DREAM!!! En die is: meer mensen bekend maken met mijn liederen, waarvan ik hoop dat die mensen zullen raken. Daarom gezocht: gospelkoor, kerk(koor), projectkoor of cantorij voor een project met een selectie van mijn liederen. Mogelijke vorm van werken: 5 repetities onder mijn leiding en een mooie afsluitende dienst! Wie heeft zin in een nieuw avontuur? Ander repertoire? Interesse? Stuur een pb!


Wij betreden nu het huis van God

Wij betreden nu het huis van God - een ingetogen en verwachtingsvol intredelied van Rosalie Vrijhof. Uitgevoerd tijdens de Eeuwigheidszondag op 26 november 2017 in de Oosterkerk in Hoogeveen met de cantorij. Interesse om het ook eens uit te voeren? Neem contact op voor de bladmuziek via het contact formulier!

https://youtu.be/vOqek92bEaE

 

Tekst:

1. Wij betreden nu het huis van God, onze Here,

om Hem te ontmoeten, met heel ons hart te eren,

om als Zijn gemeente te vieren dat Hij trouw is,

telkens weer te leren onze weg met Hem te gaan.

 

Refrein:

Spreek, Heer, uw gemeente hoort!

Zwijg Heer in Uw liefde!

Vergeef Heer, wat niet bij U hoort!

Vernieuw met ons 't verbond in Uw Zoon!

 

2. Reikhalzend zien wij weer naar U uit, onze Here,

raak ons mensen aan, om te worden als Uw Zoon,

nu wij door Uw woord onze roeping mogen leren;

Trek ons naar U toe, totdat wij staan voor Uw troon!

 

Refrein.

 


Overzicht liturgische arrangementen/bladmuziek

bladmuziek Geloofsbelijdenis Nicea

Overzicht liturgische Arrangementen/Bladmuziek

Nederlandse liederen, die goed bruikbaar zijn in een eredienst (op alfabetische volgorde):

 • Afro Pinksterlied
 • Al zou de vijgeboom niet bloeien (over Habakuk 3)
 • Amen I-IX (allerlei stijlen)
 • Apostolische Geloofsbelijdenis (letterlijk, in volgzang)
 • De Here geve jou Zijn zegen (zegenlied vanuit Numeri 6:24-26)
 • Dit zegt God, de Here: kom terug bij Mij! (Ezechiël 14:6)
 • Geloofsbelijdenis van Nicea (ook letterlijk, lastig koorlied!)
 • Heer, onze God, ontferm U over ons! (kort en krachtig Kyriëlied).
 • Heer strek Uw hand uit tot genezing ( gebed voor genezing)
 • Heer van de hemel (kyriëgebed tot Drieëenheid)
 • Ik kijk omhoog naar de bergen (Psalm 121 uit ‘Het Boek’ vertaling)
 • Kom, dans met mij (vrolijk Israëlisch dansliedje)
 • Lofprijzing bij de Tien Woorden (uit Ex 20:2-17)
 • Lof zij U, o Christus (klassiek, gedragen, als schrift-acclamatie of gloria-lied)
 • Lof zij U, o Christus (idem, bij hoogtepunten van het kerkelijk jaar)
 • Morgenlied (over Jezus als opgaand licht: Openbaringen 22:16, Matt 24:29-30, mooi in Adventstijd)
 • Mijn God, mijn God (psalm 22, voor Goede Vrijdag)
 • Nu heeft het oude leven afgedaan (Gezang 343 uit oude Liedboek muzikaal herschreven)
 • Onder Uw zorg en zegen (gebed bij het opdragen of dopen van een kind)
 • Ontvang mijn dank (rustig swingend danklied)
 • Pinksterrap (tekst met ritme rond het pinksterthema, ook als Afro-lied uitgewerkt)
 • Prijs de Heer, want Hij is goed (swingend latin loflied)
 • Wees nu blij (canon, 2 tekstvarianten: voor Pinksteren of Kerst)
 • Wij betreden nu het huis van God (rustig intredelied)

Blijf volgen wat er nog meer uitkomt!


Overzicht liederen Praise & Worship

Onderstaand een selectie van de liederen van Rosalie Vrijhof, die geschikt zijn voor de liedcultuur van b.v. vrije, evangelische en charismatische gemeenten, voor jeugd, gospelkoor of aanbiddingsteam.  Als je interesse hebt, kun je kijken onder de bladmuziek, selectie Praise & worship, en de eerste pagina inzien – lijkt het je leuk? Je kunt bladmuziek bestellen via het contactformulier!

 • Al zou de vijgeboom (over Habakuk 3)
 • Amen II en IV (slotlied einde van de dienst)
 • Apostolische geloofsbelijdenis (letterlijke tekst, volgzang – eenstemmig)
 • De Here geve jou (zegenlied uit Numeri)
 • Geloofsbelijdenis Nicea (pittige koorzetting van deze oude geloofsbelijdenis)
 • Heer, onze God (krachtig en ritmisch kyrië gebed)
 • Heer, strek Uw hand uit (bij voorbede voor genezing naar hart ziel en lichaam)
 • Heer van de hemel (rustig kyrië gebed met de drieslag Vader, Zoon en Geest)
 • Kom, dans met mij (Israëlisch getint, pittig en vrolijk lofprijs lied)
 • Morgenlied (indrukwekkend en sfeervol lied over Jezus als het opgaande licht, mooi in Adventtijd)
 • Ontvang mijn dank (rustig swingend danklied)
 • Pinksterrap (4 stemmig SATB)
 • Pinsterrap – Afro (als rap, met percussie)
 • Prijs de Heer (swingend loflied)
 • Wij betreden nu het huis van God (mooi rustig startlied van een dienst)


Overzicht motetten (liederen op bijbelteksten)

commandments-49012_640Hier volgt een lijst met motetten (liederen op bijbelteksten) geschreven en gearrangeerd door Rosalie Vrijhof, Miriam’s Music. Voor inzage van de bladmuziek kijk onder andere kop Bladmuziek, onder Motetten. Bij interesse kunt u bladmuziek bestellen via contactformulier.

 • De Goede Wijn (Johannes 2:10+11)
 • De Here geve jou zijn zegen (Numeri 6:24-26)
 • Dit zegt God, De Here: Kom terug bij Mij! (Ez 14:6)
 • Ik kijk omhoog naar de bergen (Psalm 121, uit ‘Het Boek’)
 • Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?  (uit Psalm 22, bij Goede Vrijdag)

De volgende liederen zijn wat vrijer geïnterpreteerd of gebaseerd op verschillende bijbelgedeelten:

 • De Schepping (Genesis 1)
 • Morgenlied`(Openb. 22:16, Matt. 24:29-30)
 • No matter what’s the wheather (Fil. 4:4-7)


Overzicht arrangementen Engelse liederen

Arrangementen Engelse Liederen:

 • Don’t withdraw your love from me (leadvoice, SATB en accoordenschema)
 • The face of love (I Korithians 13) (SMATB, Piano, Cb.)
 • No matter what’s the wheather (Phillippians 4:4-7) ( SATB en piano)
 • Yeshua, You are worthy (rustig aanbiddingslied, ook geschikt voor doorgaand, vrij gezongen gebed)


Geluidsopnames Miriam's Music

Geluidsopnames van liederen van Rosalie door vocal group Touched! tijdens repetitie

 

Het klinkt nog niet perfect, maar toch delen we deze kleine geluidsimpressies van een repetitie alvast! 🙂