commandments-49012_640Hier volgt een lijst met motetten (liederen op bijbelteksten) geschreven en gearrangeerd door Rosalie Vrijhof, Miriam’s Music. Voor inzage van de bladmuziek kijk onder andere kop Bladmuziek, onder Motetten. Bij interesse kunt u bladmuziek bestellen via contactformulier.

  • De Goede Wijn (Johannes 2:10+11)
  • De Here geve jou zijn zegen (Numeri 6:24-26)
  • Dit zegt God, De Here: Kom terug bij Mij! (Ez 14:6)
  • Ik kijk omhoog naar de bergen (Psalm 121, uit ‘Het Boek’)
  • Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?  (uit Psalm 22, bij Goede Vrijdag)

De volgende liederen zijn wat vrijer geïnterpreteerd of gebaseerd op verschillende bijbelgedeelten:

  • De Schepping (Genesis 1)
  • Morgenlied`(Openb. 22:16, Matt. 24:29-30)
  • No matter what’s the wheather (Fil. 4:4-7)