Liturgische liederen

Onderstaand een lijst van liturgische liederen van Rosalie Vrijhof, min of meer op volgorde van een gemiddelde oekomenische dienst:

 

Kaarsenliederen I: Heer, Uw licht schijnt over ons, in Dm, 2/4 maat, leadsheet, eenstemmig

Kaarsenlied II: Licht van de Heer zij over ons! – in Dm, 6/8 maat, wisselzang voorzanger(s) en gemeente, slot is 3stemmig, + pianopartij + akkoorden

Kaarsenlied III: Wij ontsteken nu het licht – in Cm, 4/4 maat, tempo = 100, SATB + akkoorden, of leadsheet

Intredelied: Wij betreden nu het huis van God – in Dm of Em, 4/4 maat, SATB of SATB + pianopartij.

Kyrië I – in Dm, 3/4 maat, tempo kwart = 90, SATB

Kyrië II – in Em, 4/4 maat, kwart = 84, SA +T/B in wisselzang

Kyrië III – in Em, 4/4 maat, klagend, SATB + Akkoorden

Kyrië IV – in Cm, 6/8 maat, eenstemmig, leadsheet

Kyrië V – in Em, 2/4 maat, 1e x Cantorij, 2e x gemeente

Kyrië VI – in Eb en F, 4/4 maat, tempo kwart = 52 (Advent en Kersttijd)

Kyrië VII – in Gm, 4/4 maat, tempo kwart = 100, SATB + akkoorden

Kyrië VIII– in C of D, 4/4 maat, tempo kwart = 60, éénstemmig leadsheet in C of D; SATB + Akkoorden in C of D.

Kyrië IX – in Dm, 4/4 maat, swing, tempo = 152, jeugd, jongeren, Vrouwen+ T/B, + akkoorden

Kyrië X – in Dm, 4/4 maat, swing, tempo kwart = 92, SATB

Kyrië XI – in Dm, 4/4 maat, kwart = 92, Chopinstijl, éénstemmig + pianopartij

Kyrië XII – in Gm, 4/4 maat, tempo = 100, rubato, dringend, wisselzang vrouwen-mannen

Kyrië: Heer onze God, ontferm U over ons! – in Dm, 4/4 maat, zang, percussie en pianopartij, (canon/stapellied)

Kyrië: Heer van de hemel – in C, 6/8 maat, SATB + akkoorden

Glorialied: Lof zij U, o Christus, in G, 2/2 maat, halve noot = tempo 54, Cantorij SATB + gemeente, + pianopartij, + intro voor Fluit en fagot.

Glorialied: Prijs de Heer – in C, 4/4 maat, latin, tempo =158, SATB, piano en fluitpartijen.

Glorialied: Ja, ik spring in het rond – in C, 4/4 maat, tempo kwart = 136, swing, leadsheet, éénstemmig.

Wegzendlied kinderen I: Laat het licht van Christus jullie verlichten – in Dm, 4/4 maat, tempo = 96-100, leadsheet

Wegzendlied kinderen II: Licht en luchtigheid – in E, 4/4 maat, leadsheet of zang/pianopartij/akkoorden

Wegzendlied III: Licht van God zelf – in Dm, 6/8 maat, vrouwen melodie, mannen drone, leadsheet.

Bij de schriftlezingen/10 geboden: Lofprijzing bij de 10 woorden – SATB, of eenstemmig.

Geloofsbelijdenis van Nicea – in Em, 4/4 maat, tempo kwart = 126, totaal 114 maten, voice + Pianopartij + akkoorden

Apostolische Geloofsbelijdenis – in D, volgzang, 4/4 maat,  totaal 122 maten, alleen de 2 stemmen of: 2 stemmen met pianopartij + akkoorden

Opdragen van een kind: Onder Uw zorg en zegen – in F, 4/4 maat, SATB + pianopartij

Pinsteren: Pinksterrap – voice, handclap, conga’s cowbell

Afro Pinksterlied – in D, 4/4 maat, SATB

Doop: De dooprap – alleen tekst

Zegenlied: De Here geven jou zijn zegen en bescherming (Numeri 6:24-26), in AM, 4/4 maat, SATB + Pianopartij + akkoorden

Amen I – in Em, vesper, folk, SAT + pianopartij

Amen II – in G, swing, vrolijk, jeugddienst, leadsheet SA +T/B

Amen III – in Cm, lullaby, 3/4 maat, SATB + baspartij piano/leadsheet

Amen IV – in D, gospel/jeugddienst,  leadsheet, 3 stemmig

Amen V – in Am, deel A voor cantorij (heel melismatisch), deel B met gemeente (swing), SATB + pianopartij, akkoorden

Amen VI – in C, helder, vredig, SATB of SATB met pianopartij

Amen VII – in F, 6/8 maat, walsje, SATB + pianopartij, + akkoorden

Amen VIII – in Fm, krachtig/rock, SAT + akkoorden (leadsheet)