Fusie cantorijen Hoogeveen 2024

Gezien de ontwikkelingen in de PKN (landelijk en lokaal) van vergrijzing en verkleining van de lokale gemeenschappen, staan er grote veranderingen op stapel in de wijkgemeenten in Hoogeveen. Voor de 5 wijken zullen er binnen 5 jaar nog maar twee kerkgebouwen beschikbaar zijn, dus verdergaande samenwerking en fusies worden momenteel besproken.

In dat verband zochten de twee cantorijen van Hoogeveen elkaar op dit voorjaar, om proactief te praten over samengaan. Afgelopen april hebben we een eerste kennismaking gehad met de twee cantorijen, in een samenwerking voor de dienst van 28 april in de Hoofdstraatkerk. Na evaluatie van beide groepen blijkt de animo unaniem te zijn om samen verder te gaan. De komende tijd zal achter de schermen gewerkt worden aan de praktische zaken rond organisatie en financiën en planning. We hopen na de zomer samen verder te kunnen en onze bijdrage te leveren op twee locaties: in de Vredehorst en de Hoofdstraatkerk. Prachtig hoe we elkaar kunnen versterken!