Repertoire Begrafenisdiensten


Hier ziet u mijn repertoire. Als u nog andere wensen heeft, kunt u gerust contact met mij opnemen voor overleg – indien mogelijk kom ik u graag tegemoet!

Psalmen

 • Ik wil van God als van mijn herder spreken
 • God zij geprezen met ontzag
 • Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 • Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
 • Zegen, mijn ziel de grote naam des Heren
 • Gods goedheid houdt ons staande
 

Gezangen liedboek 1973/Tussentijds/Nieuwe liedboek 2013

 • Christus naar wie wij heten
 • Een mens te zijn op aarde
 • Met de boom des levens
 • Jezus leeft en ik met Hem
 • De Geest des heren heeft
 • Heer, herinner U de namen/Onze namen staan geschreven
 • Nooit kan 't geloof teveel verwachten
 • Wegen Gods, hoe duister zijt Gij
 • Wat de toekomst brengen moge
 • Toch overwint eens de genade
 • Voor alle heiligen in heerlijkheid
 • Eens als de bazuinen klinken
 • 'k Wil U, o God, mijn dank betalen
 • Blijf mij nabij
 • Beveel gerust uw wegen
 • Wat God doet dat is welgedaan
 • Grote God, wij loven U
 • Geest van hierboven
 • Moge God je zegenen
 • Ach, Heer, lass dein lieb' Engelein
 • Niemand leeft voor zichzelf
 • Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Als alles duister is (= Taizé 1)
 

Opwekking

 • Jezus leeft in eeuwigheid
 • Groot is Uw trouw, o Heer
 • Ik bouw op U
 • Mijn God, ik zal U verhogen
 • U zij de glorie
 • De Heer is mijn herder en geen ding (= Ps 23)
 • Wat de toekomst brengen moge
 • Geest van hierboven
 • Mijn Jezus, ik hou van U
 • Genade zo oneindig groot (= Amazing Grace)
 • Er is een stad met gouden straten
 • Wees mijn verlangen
 • Nog voordat je bestond
 • Houd mij dicht bij U
 • Ik hef mijn ogen op naar de bergen
 • Stil
 

Iona (2 bundels)

 • Als het ademen faalt
 • We kunnen niet meer verder voor je zorgen (bij baby/klein kind)
 • Wij leven voor God
 

Alles Wordt nieuw

 • Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
 • Een schare die niemand kan tellen
 

Evangelische liedbundel

 • Nu word je uitgedragen (bij kind)
 

Klassiek

 • J.S. Bach - Jesu joy of man's desiring (mooi bij kist uitdragen)  (p/fl)
 • J. S. Bach - Sonate in g moll- adagio (p/fl)
 • J.S. Bach - Sonate in e moll - adagio ma non tanto (p/fl)
 • G. Fauré - Pièce (mooi bij de meditatie na de overdenking)  (p/fl)
 • G.F. Händel Sonate V - largo, siciliana (mooi bij binnendragen kist/binnenkomst) (p/fl)
 • J.S. Bach - Lento (p)
 • Edvard Grieg - Walzer (p)
 

Eigen composities

 • Rozen als afscheid  (mooi bij het neerleggen van bloemen in bijeenkomst of bij graf) (p/zang)