Diensten cantorij 2022

Rooster diensten cantorij 2022

13-02-2022, voorganger Dick v.d. Vaart, organist Harry van der Veen

10-04-2022 Palmpasen, voorganger Dick van der Vaart, organist Harry van der Veen

15-04-2022 avonddienst Goede Vrijdag, voorganger Dick van der Vaart, organist ?

5-6-2022 Pinksteren, voorganger Dick van der Vaart, organist Auke Helder

Let op: I.v.m. de a.s. verbouwing van de Oosterkerk is er wat onzekerheid over deze planning, en is er voor nà de zomer van 2022 nog geen rooster gemaakt.


Jubileum van Rosalie als cantor van de Oosterkerk

Rosalie 12,5 jaar cantor in de Oosterkerk


Zondag 11 oktober 2020 wordt in de dienst in de Oosterkerk in Hoogeveen stilgestaan bij het feit, dat Rosalie bijna 12,5 jaar cantor is in deze kerk. Een mooie mijlpaal!

Rosalie zal met 4 cantorijleden (Loes Jansen, Rieke van Dijk, Kees Ewoldt en Jan Ros) de dienst muzikaal ondersteunen. Met meer zangers mag niet in deze coronatijd.

Voorganger is de eigen predikant Dick van der Vaart. Organist is Auke Helder.

Via de livestream – Directe link: Rosalie Vrijhof 12,5 jaar cantor Oosterkerk Hoogeveen

Onderstaand een compilatie van de jubileum-onderdelen van de dienst: Rosalie Vrijhof 12,5 jaar cantor Oosterkerk Hoogeveen


Intrededienst Dick van der Vaart 31-3-2019

Intrededienst Dick van der Vaart, 31-3-2019

Op 31 maart 2019 is om 14.30 uur de feestelijke intrededienst van Dick van der Vaart als nieuw voorganger van de Oosterkerk in Hoogeveen. Voorganger is André Heiner. Muzikale medewerking wordt verleend door Harry van de Veen (orgel), Marja Wijnhorst (fluit) en de cantorij o.l.v. Rosalie Vrijhof.


Wij betreden nu het huis van God

Wij betreden nu het huis van God - een ingetogen en verwachtingsvol intredelied van Rosalie Vrijhof. Uitgevoerd tijdens de Eeuwigheidszondag op 26 november 2017 in de Oosterkerk in Hoogeveen met de cantorij. Interesse om het ook eens uit te voeren? Neem contact op voor de bladmuziek via het contact formulier!

https://youtu.be/vOqek92bEaE

 

Tekst:

1. Wij betreden nu het huis van God, onze Here,

om Hem te ontmoeten, met heel ons hart te eren,

om als Zijn gemeente te vieren dat Hij trouw is,

telkens weer te leren onze weg met Hem te gaan.

 

Refrein:

Spreek, Heer, uw gemeente hoort!

Zwijg Heer in Uw liefde!

Vergeef Heer, wat niet bij U hoort!

Vernieuw met ons 't verbond in Uw Zoon!

 

2. Reikhalzend zien wij weer naar U uit, onze Here,

raak ons mensen aan, om te worden als Uw Zoon,

nu wij door Uw woord onze roeping mogen leren;

Trek ons naar U toe, totdat wij staan voor Uw troon!

 

Refrein.

 


Doopdienst 14-5-2017

Doopdienst 14-5-2017 Oosterkerk Hoogeveen

Zondag 14 mei 2017

Doopdienst in de Oosterkerk in Hoogeveen van Galabriël Seraphine Jansen.

Voorganger: Hetty Boersma

Organist: Auke Helder

Cantorij o.l.v. Rosalie Vrijhof

Foto impressies – gemaakt door Anne Kuipers


Goede Vrijdag 2017 in de Oosterkerk

Op Vrijdag 14 april 2017 draagt de cantorij van de Oosterkerk in Hoogeveen, o.l.v. Rosalie Vrijhof, bij aan de vesper. We beleven een prachtmoment met elkaar als we naar het kruis toegaan met onze dankbaarheid (in de symboliek van een bloem) en onze zwaarte (in de symboliek van een steen). Onderstaand de link naar de video gemaakt door Willem Feitsma van dit mooie moment. Met zijn instemming gedeeld. De cantorij zingt en ik speel fluit, organist is Dick Neijland.

 

https://youtu.be/mHetcHDNU0c

 

                 


Benefietconcert Gambia 11-3-2016

Op 11 maart 2016 organiseerde de Jeugd voor Gambia vanuit de Oosterkerk in Hoogeveen een benefietconcert t.b.v. het project.

De cantorij van de Oosterkerk o.l.v. Rosalie Vrijhof droeg mede haar steentje bij aan dit programma.

Gambia deel 2 - 2

Ook speelden Wim Oostenbrink (piano) en Rosalie Vrijhof (fluit) enige stukken op deze avond, evenals diverse andere professionals en amateurs. De stijl varieerde van klassiek tot rock, van jazz tot folk. Met recht een afwisselend programma te noemen.

Gambia deel 2 - 7

De opbrengst van de avond was ruim € 1000,- en daar was de Jeugd voor Gambia erg blij mee.


Eeuwigheidszondag 22-11-2015

Eeuwigheidszondag 22-11-2015

Plaats: Oosterkerk, Leeuweriklaan 35 in Hoogeveen

Datum: 22-11-2015

Tijd: 9.30 uur

Voorganger: Hetty Boersma

Organist: Bram van Dijk

Cantorij o.l.v. Rosalie Vrijhof

Eeuwigheidszondag Oosterkerk 2015 (11)Eeuwigheidszondag Oosterkerk 2015 (7)

Een prachtige dienst waarin overledenen van de gemeente uit het afgelopen jaar , maar ook andere dierbaren die gestorven zijn,  herdacht werden in de zgn. Eeuwigheidszondag. Dit is de afsluitende dienst van het kerkelijk jaar, waarna de tijd van Advent en verwachting komt. Een gebruik van herdenken zoals al langer in de Rooms katholieke traditie bestaat maar ook steeds meer ingang vindt in de protestantse gemeenten.

Er was een overdenking vanuit Genesis 49 en 50 over Jozef, Jacob en het omgaan met rouw en dood. Er waren ook liederen van troost, stilte en de mogelijkheid van het aansteken van kaarsen voor dierbaren die men verloren heeft. Kortom een tijd van stilstaan en verwerken en alles leren zien in een groter verband. Kostbaar om dan op te zien naar de Eeuwige die ons allen draagt! Daarom zongen we ook 'In our lives Lord, be glorified', en 'In our death, Lord, be glorified.' en: 'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.'

https://youtu.be/6mhTU-s52bQ

Video door Audiovisuele Producties Wesscompany.nl - met toestemming geplaatst.


Dienst 1 november 2015

Dienst in de Oosterkerk, Hoogeveen op zondag 1 november 2015.

Lezing uit Job omlijst met fluitspel door Rosalie Vrijhof en lied 928 door cantorij.

https://youtu.be/YzwO6KHim0A


Treedt een cantorij op - of niet?

 

 

Het intrigeert me al een hele tijd - de steeds weer opdoemende discussie over de vraag hoe de functie van de cantorij zich verhoudt tot b.v. dat van een kerkkoor. Herkent u dat? In onze groep is de opvatting van diversen ongeveer zo: Ja, wij zijn iets héél anders dan een kerkkoor, want dat treedt op, is geen deel van de liturgie. Dat zijn wij wél. Daarom moeten we liefst zo ver weg in een hoekje staan als mogelijk, vooral niet teveel te kijk staan, niet teveel microfoons op ons gericht hebben enz. We moeten BIJNA onzichtbaar zijn, gewoon, deel van de gemeente.... Maar... toch wel hoorbaar. Het is wel heel fijn overigens, als de mensen het mooi vonden dat we zongen, en hoe we zongen, ja dat wel. En voor de hoogtij dagen van de Paascyclus moeten we wel heeeeeel erg ons best doen en veel tijd in de voorbereiding stoppen, want dat is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Dat komt er wel heel erg op aan. Dat vinden we wel HEEL fijn om te doen. En er moet natuurlijk wel muzikale leiding zijn, want het moet wel beter zijn dan van een bijeengeraapt stelletje gemeenteleden die wat samen zingen, dat wat wij inbrengen.

Tja, en dan begint het bij mij wat te kriebelen. Hoezo moeten we dan meer ons best doen? Elke dienst is toch belangrijk? We zijn er toch vooral om de gemeente te helpen nieuw lied-repertoire te leren kennen? (zeker nu het nieuwe liedboek uit is hebben we dat ons meer dan ooit ten doel gesteld) Waarom dan zoveel extra tijd en aandacht naar deze vesper diensten? Dat zijn geen uitgelezen diensten om nieuw repertoire aan te leren. Daarin hopen cantorij leden veeleer 'stiekem' zelf een mooi stukje muziek neer te zetten (denk ik dan). Maar wacht eens even - is dat dat GEEN optreden: een motet zingen, zonder de gemeente zingen in een canon, een onberijmde psalm of een wisselzang met een gezang? Is het niet zo, dat zodra de cantorij alléén zingt, zij aan het optreden is? Ja toch? Op zo'n moment luistert de gemeente, neemt niet actief deel - ze zijn passief zoals bij het luisteren naar een willekeurig kerkkoor, kinderkoor, lector of predikant. Hé, maar die predikant - treedt die eigenlijk op? Ja natuurlijk, denk ik dan. Die heeft ook een rol. Die wordt ook gezien enz.