Liederen voor het Kerkelijk jaar

Morgenlied (Advent)

God met ons (Kerst)

Wees nu blij, want de Here (Kerstcanon 6 stemmig, melodie Praetorius)

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Psalm 22) (Goede Vrijdag)

Hij is opgestaan (Pasen)

Pinksterrap (Pinksteren)

Wees nu blij en verheug je (Pinkstercanon, 6 stemmig, melodie Praetorius)

Liederen voor onze levensreis

De dooprap (zoals Noach werd gered) (Doop)

Onder Uw zorg en zegen (opdragen)

Een drievoudig snoer (Huwelijk)

Rozen als afscheid (begrafenis)