Repertoire voor Bruiloftsdiensten


Hieronder zie je mijn repertoire voor bruiloftsdiensten. Als je nog andere wensen hebt, neem gerust contact op, ik wil je graag tegemoet komen in je wensen!

Psalmen

 • Nu blijf ik bij U voor altijd
 • Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 • Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
 • Ik sla mijn ogen op en zie
 • Wanneer de Heer het huis niet bouwt
 • Welzalig is een ieder, die God van harte vreest
 • Zie toch, hoe goed, hoe lief'lijk is 't dat zonen
 • Uit Sion aan den Heer gewijd (Dat 's Heren zegen op u daal)
 • U loof ik Heer,met hart en ziel
 • Zing, mijn ziel, voor God uw Here
 

Gezangen 1973/Tussentijds/Liedboek 2013

 • Het woord dat u ten leven riep
 • De Heer is mijn herder
 • Laat ons nu vrolijk zingen
 • Alles wat adem heeft, love de Here
 • U kennen, uit en tot U leven
 • Laat m' in U blijven, groeien, bloeien
 • Al kon ik alle talen spreken
 • Wie zich hovaardig verheffen
 • Niet slechts met woord en tong...beminnen
 • Wat zijn de goede vruchten?
 • Ere zij aan God, de Vader
 • Halleluja, eeuwig dank en ere
 • God is getrouw, Zijn plannen falen niet
 • Wij bidden U Gods zegen toe
 • God die in het begin
 • Lof zij de Heer, ons hoogste goed
 • Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der ere
 • Grote God, wij loven U
 • Neem mijn leven, laat het Heer
 • Liefde, eenmaal uitgesproken
 • Maak ons Uw liefde God
 • God, die ons aan elkaar
 • Kom, God, en schrijf Uw eigen naam
 • God die in het begin
 • Hoog als de hemel de liefde
 • Liefde eenmaal uitgesproken
 • Bron van liefde, licht en leven
 • Gods zegen bidden wij je toe

Opwekking

 • Dit is de dag die de Heer ons geeft
 • 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 • In my life Lord, be glorified
 • U maakt hen één, U bracht hen tesamen
 • U (>jij)  bent het lied van mijn hart
 • Ik wil jou van harte dienen
 • Houd me dicht bij U
 

Overige liederen

(Alles wordt nieuw, Evangelische liedbundel, Iona en losse liederen)
 • Liefde is blij zijn
 • God heeft Adam diep doen slapen
 • Vader, U loven wij
 • Liefde je raakt aan geluk
 • Met geloof hoop en liefde
 • Gloria in excelsis Deo
 • Alleluia
 • Weddingsong
 • Turn, turn, turn!
 • I do
 

Klassiek

 • Debussy - the little negro - allegro giusto
 • Händel Sonate V - larghetto, allegro, giga
 • J.S. Bach - sonate in g moll - allegro
 • J.S. Bach - Sonate in e moll - allegro