Dit zegt God, de Here: Kom terug bij Mij!

cross-106416_150

De dringende oproep van God aan zijn volk om terug te keren naar Hem in Ezechiël 14: 6 is eigenlijk van alle tijden: Hij verlangt ernaar dat we op Hem gericht zijn en Hem dienen.

Dit lied vertolkt die harte-klop van God. Klik op onderstaande link om een indruk te krijgen van de muziek, die klassiek van toon is, en enkele schrille akkoorden bevat, die die emoties van God goed uitdrukken. Bestellen kan via het contactformulier.