Repertoirelijst liturgische muziek

Repertoirelijst

Afro Pinksterlied

Al zou de Vijgeboom niet bloeien (Habakuk 3: 17-19)

Amen I-IX

Apostolische Geloofsbelijdenis

De goede wijn

De Here geve jou zijn zegen en bescherming (Numeri 6: 24-26)

Dit zegt God, de Here: Kom terug bij Mij! (Ez. 14:6)

Don’t withdraw your love from me

Geloofsbelijdenis van Nicea

Heer, onze God, ontferm U over ons! (krachig Kyriëgebed)

Heer, strek Uw hand uit tot genezing (gebedslied)

Heer van de hemel (Kyrië)

Ik kijk omhoog naar de bergen (Psalm 121)

Kom, dans met mij (vrolijk dansliedje)

Lofprijzing bij de Tien Woorden (Ex 20:2-17)

Lof zij U, o Christus (schriftacclamatie of glorialied)

Lof zij U, o Christus (bij hoogtepunten kerkelijk jaar)

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Psalm 22 – bij Goede Vrijdag)

Morgenlied (de dag begint) (Adventtijd)

Nu heeft het oude leven afgedaan

Onder uw zorg en zegen (zegenlied opdragen of dopen van een kind)

Ontvang mijn dank (danklied)

Prijs de Heer, want Hij is goed (lofprijzing)

Wij betreden nu het huis van God (intredelied)

Yeshua

 

switzerland-77101_640