Eeuwigheidszondag 22-11-2015

Eeuwigheidszondag 22-11-2015

Plaats: Oosterkerk, Leeuweriklaan 35 in Hoogeveen

Datum: 22-11-2015

Tijd: 9.30 uur

Voorganger: Hetty Boersma

Organist: Bram van Dijk

Cantorij o.l.v. Rosalie Vrijhof

Eeuwigheidszondag Oosterkerk 2015 (11)Eeuwigheidszondag Oosterkerk 2015 (7)

Een prachtige dienst waarin overledenen van de gemeente uit het afgelopen jaar , maar ook andere dierbaren die gestorven zijn,  herdacht werden in de zgn. Eeuwigheidszondag. Dit is de afsluitende dienst van het kerkelijk jaar, waarna de tijd van Advent en verwachting komt. Een gebruik van herdenken zoals al langer in de Rooms katholieke traditie bestaat maar ook steeds meer ingang vindt in de protestantse gemeenten.

Er was een overdenking vanuit Genesis 49 en 50 over Jozef, Jacob en het omgaan met rouw en dood. Er waren ook liederen van troost, stilte en de mogelijkheid van het aansteken van kaarsen voor dierbaren die men verloren heeft. Kortom een tijd van stilstaan en verwerken en alles leren zien in een groter verband. Kostbaar om dan op te zien naar de Eeuwige die ons allen draagt! Daarom zongen we ook ‘In our lives Lord, be glorified’, en ‘In our death, Lord, be glorified.’ en: ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.’

Video door Audiovisuele Producties Wesscompany.nl – met toestemming geplaatst.