Workshop Participatiesamenleving

Rosalie Workshop Gem Hgv 15 okt 2013

15 oktober 2013

Deze dinsdag heb ik een muzikale  workshop verzorgd voor de hoofden en teamleiders sociaal domein van twee gemeenten, die gaan samenwerken: Hoogeveen en de Wolden. De context is de wederzijdse kennismaking  van de werknemers van de twee gemeenten, en samen nadenken over de visie voor het nieuw te vormen onderdeel ‘Dienstverlening en activering’. Dit allemaal in het kader van de landelijke ontwikkeling richting ‘de participatiesamenleving’. Dat vereist grote aanpassingen in denken: zowel bij de gemeente als bij de burger. Een spannend onderwerp dus, om muzikaal de mensen mee te nemen en speels, vanuit intuïtie en gevoel (even meer dan uit het woord en het verstand) bezig te laten zijn.

We gaan op pad en verkennen allerlei percussie-instrumenten  – ik vertel ze hoe ze bespeeld moeten worden en we leggen relatie met de ‘instrumenten’, die de gemeenteambtenaar inzet. Daarna verkennen we mogelijkheden met lichaam en stem, nu mogen mensen meer vrij kiezen wat ze inzetten – hoe wordt deze grotere ruimte voor eigenheid en eigen keuze beleefd? We vergelijken de ervaringen… Daarna leven we ons in in verschillende rollen: die van de gemeente, de burger, de toeschouwer en de visionair.

D.m.v. het declameren van door mij bedachte teksten wordt inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat we naar elkaar luisteren en ons inleven in de ander: het gezichtspunt en de belangen van de partijen is zo geheel anders! Uiteindelijk gaan de mensen in 3 groepen uiteen en mogen 3 verhalen/scenario’s  (rond de visie, de ideale hulp aan de burger, knelpunten in het veranderproces) uitwerken met de aangereikte mogelijkheden: instrumenten, stem, lichaam, grafische notatie…. Deze worden tot slot met elkaar gedeeld, waarna de gedeclameerde rollen nog eens worden uitgevoerd, maar dan één voor één: Hé, zeggen ze DAT!

Samenwerking, luisteren, creativiteit, inleving in de ander: allemaal te beleven in muziek.  Voor een gemiddelde ambtenaar was het best wel spannend om zo bezig te zijn!! 🙂 Gelukkig viel de workshop in goede aarde…