Project Cultuur Explosie de Wolden - opnamedag in Ruinen

Wat eraan vooraf ging: Op de nieuwjaarsborrel van gemeente de Wolden, in januari 2017 krijg ik er lucht van dat er een nieuw project wordt gelanceerd in de gemeente: een jaar vol culturele activiteiten onder de naam 'Cultuur Explosie de Wolden'. Ik word voorgesteld aan Martin Boverhof, die als producer en cameraman is gevraagd een spectaculaire openingsshow te gaan maken als aftrap van dit culturele seizoen. Als ik hoor wat de ideeën zijn word ik enthousiast en besluit me op te geven voor een opnamedag in ons dorp, samen met mijn leerlingen.

Vrijdag 3 februari 2017 is het dan zover: de opnamedag in Ruinen! Het wordt een geweldig leuke ervaring!

Ik begin met het inspelen van het thema, waaraan vele andere instrumentalisten en vocalisten ook hun bijdrage zullen leveren.

 

Daarna is het de beurt aan mijn leerlingen om met allerlei percussie instrumenten, keyboard en handgeklap de nodige input te geven aan Mark Nieuwenhuis, de componist, die de muziek coördinatie in handen heeft.

Wachten duurt soms lang, we gaan er maar lekker bij zitten... :-)

Ik weet zelfs een vader van een paar leerlingen over te halen een bijdrage te leveren - deze Syrische vluchteling zingt een paar liederen uit zijn thuisland in!

Leerling Aniek de Kam neemt zelfs op eigen initiatief haar keyboard mee en laat allerlei percussieve geluiden horen en een eigen stukje muziek...

Mark Nieuwenhuis en rechts de twee vriendinnen van Mark en Martin, die allemaal meehelpen deze middag...

    

De leerlingen luisteren aandachtig nadat ze een instrument hebben ontvangen en ik ze instructies geef...

Martin Boverhof en zijn vrienden staan te filmen, terwijl de andere kinderen toekijken....

   

Tot slot leef ik me uit in een improvisatie op de fluit, waarin ik ook veel percussieve elementen probeer toe te voegen. Ik sta zelf verbaasd van wat ik eruit gooi!


Herdenkingsbijeenkomst 'Op Reis - Wie ik liefhad blijft leven over de dood heen'

Herdenkingsbijeenkomst in 'de Weyert' te Dwingeloo

Donderdag 19 januari 2017

Aanvang: 19.30 uur

Thema: 'Op Reis- wie ik liefheb blijft leven over de dood heen'

O.l.v. Geestelijk verzorger Anneke Vermaas en een voorbereidingscommissie

Muziek (fluit, piano en zang) Rosalie Vrijhof

De tafel met de schikking van spullen die het thema verbeelden en de aangestoken kaarsen.

De bloemen die voor de overledenen liefdevol in een vaas werden gestoken.

Na afloop mogen de familieleden en andere betrokkenen napraten onder het genot van een kopje koffie met cake.


Blauwe Albast - een ontdekkingsreis deel I

Najaar 2016: Tijd voor een nieuw project! Ik besluit een blauwe Albasten steen die al een tijdje lag te lijf te gaan. Het blijkt een moeilijke steen met scheuren en verschillende hardheden.... Algauw kom ik tot het punt dat ik me moet laten leiden door de obstakels die de steen me brengt als ik  begin. Dus dit keer geen vooropgezet plan, maar een weg vol verrassingen.... Al kijkend naar de grove steen besluit ik de eerste lijnen uit te zetten....

        

Als ik begin met  vijlen blijken de scheuren diep en gevaar voor barsten ligt op de loer. Dus gaande het proces wordt dat risico ingedamd door secondelijm erin te laten lopen....

Als de eerste vormideeën wat gestalte krijgen besluit ik ook te gaan werken met verschillende relief ideeën:         

Als het weer het toelaat sta ik lekker buiten in de zon te werken!                                                                                               


Herdenkingsbijeenkomst Ruinen 14 oktober 2016

In ‘t Neie Punt in Ruinen werd op vrijdag 14 oktober 2016 een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de overleden bewoners van het afgelopen jaar. Verzorgers en nabestaanden kregen zo de kans stil te staan bij het verlies van hun dierbaren. En moment geladen met herinneringen en gevoelens…

?                                                                          ?

De avond werd geleid door de geestelijk verzorger Anneke Vermaas. Een voorbereidingscommissie van diverse vrijwilligers en medewerkers ondersteunde haar in de voorbereiding en met het voorlezen van gedichten en het bedienen van de gasten.

De muzikale begeleiding was in handen van Rosalie Vrijhof op piano en fluit. Ze speelde enkele klassieke werken en ook een eigen compositie.

Thema van de avond was ‘familie’.


Achtergrond info leden

Christine Eulen (sopraan) (1962)

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Scholing: Op 6-jarige leeftijd begonnen met blokfluitles, 2 jaar. Daarna orgellessen tot 14 jaar.  Diverse zangworkshops.

Zang ervaring: Begonnen met zingen in een meisjeskoor – Magnificat in Hoogeveen (8-20 jaar).

Daarnaast cantorij van Hervormde kerk (nu PKN) (14e-20e),

koorlid bij New Way (15-22 jaar),

Rejoice (25-40 jaar),

lofprijsteam in Evangelische Gemeente (sinds 1984 tot heden)

sinds 2013 Touched!

Quote: ‘Zingen is ademhalen en ademhalen is leven!’ Als je het moeilijk hebt: ga zingen, want dat helpt!


Peter Silvis (bariton) (1961)

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Scholing:  Blokfluitles (6-8 jaar) . Daarna orgelles (electronisch), vanaf 15e jaar overstap naar kerkorgel tot 19e toen hij ging studeren.

Zangervaring: jeugdkoor gezeten (8-12 jaar).

Daarna lid van een christelijk gemengde zangvereniging, gemengd koor (15-19 jaar).

In studententijd lid van Kring Kerkmuziek in Kampen van de studenten o.l.v. Nico Verrips. Daar zong hij Motetten van Willem Vogel e.d.

Sinds 2001 lid van Deo Cantemus (christelijk Gemengd Koor, nu COV) o.l.v. Arjan van Hees in Hoogeveen,

Sinds 2012 lid van kleinkoor Vivace o.l.v. Tineke Wonderman in Meppel

Sinds 2013 lid van Touched!

Sinds 2014 toonkunstkoor in Hoogeveen o.l.v. Tjalling Wijnstra.

Zanglessen van Sinje Kiel, sopraan (sinds 2009) en Bert van de Wetering, bariton (sinds 2015).

Verder doet Peter regelmatig mee aan projectkoren.

Waarom zoveel tegelijk? Peter: ‘Ik word er blij van en het geeft me energie!’


Rosalie Vrijhof  (mezzo sopraan) (1964)

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Scholing: Pianoles 6-8 jaar, fluitles 12-19 jaar, daarna Conservatorium Amsterdam hoofdvak fluit bij docent Harrie Starreveld.  Klassiek examen gedaan in 1991, maar ook een jaar jazz en improvisatie gestudeerd. Piano als bijvak. Vervolgens Gehrels Opleiding (muziekles aan kinderen) en  2 jaar Etnomusicologie en Interculturele Communicatie op het Eastern College, St. Davinds, Pa, USA bij Nathan Corbitt.

Veel ervaring in praise-bands (als fluitist, maar ook pianist, zangeres en zangleidster), docent fluit en piano, sinds 2008 (koor)dirigent cantorij Oosterkerk Hoogeveen. Oprichtster en leidster van Touched!.

Quote: ‘Met Touched! vormgeven aan wat in mij leeft, muziek die van mijn hand is, is een geweldig plezier en voorrecht! Ik hoop mensen ermee te roeren en raken!’


Wim Oostenbrink (piano) (1948)

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Opleiding: Conservatorium orgel en piano.

Begeleider van o.a. Toonkunstenaarskoor Hoogeveen. Kerk-organist in PKN Hoogeveen. Begeleider van projecten zoals musical Ruth in de Vredehorst in Hoogeveen.


Overzicht liturgische arrangementen/bladmuziek

bladmuziek Geloofsbelijdenis Nicea

Overzicht liturgische Arrangementen/Bladmuziek

Nederlandse liederen, die goed bruikbaar zijn in een eredienst (op alfabetische volgorde):

 • Afro Pinksterlied
 • Al zou de vijgeboom niet bloeien (over Habakuk 3)
 • Amen I-IX (allerlei stijlen)
 • Apostolische Geloofsbelijdenis (letterlijk, in volgzang)
 • De Here geve jou Zijn zegen (zegenlied vanuit Numeri 6:24-26)
 • Dit zegt God, de Here: kom terug bij Mij! (Ezechiël 14:6)
 • Geloofsbelijdenis van Nicea (ook letterlijk, lastig koorlied!)
 • Heer, onze God, ontferm U over ons! (kort en krachtig Kyriëlied).
 • Heer strek Uw hand uit tot genezing ( gebed voor genezing)
 • Heer van de hemel (kyriëgebed tot Drieëenheid)
 • Ik kijk omhoog naar de bergen (Psalm 121 uit ‘Het Boek’ vertaling)
 • Kom, dans met mij (vrolijk Israëlisch dansliedje)
 • Lofprijzing bij de Tien Woorden (uit Ex 20:2-17)
 • Lof zij U, o Christus (klassiek, gedragen, als schrift-acclamatie of gloria-lied)
 • Lof zij U, o Christus (idem, bij hoogtepunten van het kerkelijk jaar)
 • Morgenlied (over Jezus als opgaand licht: Openbaringen 22:16, Matt 24:29-30, mooi in Adventstijd)
 • Mijn God, mijn God (psalm 22, voor Goede Vrijdag)
 • Nu heeft het oude leven afgedaan (Gezang 343 uit oude Liedboek muzikaal herschreven)
 • Onder Uw zorg en zegen (gebed bij het opdragen of dopen van een kind)
 • Ontvang mijn dank (rustig swingend danklied)
 • Pinksterrap (tekst met ritme rond het pinksterthema, ook als Afro-lied uitgewerkt)
 • Prijs de Heer, want Hij is goed (swingend latin loflied)
 • Wees nu blij (canon, 2 tekstvarianten: voor Pinksteren of Kerst)
 • Wij betreden nu het huis van God (rustig intredelied)

Blijf volgen wat er nog meer uitkomt!


Yeshua, You are worthy

‘Yeshua, You are worthy’

 

Een Engels aanbiddingslied, geschreven voor SATB, fluit en piano. Compleet met een uitgeschreven ad lib. te bestellen. Heel geschikt voor vrije aanbidding in gebeds- en aanbiddingstijd. Hieronder een indruk van de eerste pagina van de partituur. Interesse? Neem contact op via contactformulier!


Repertoirelijst Engelse liederen

Repertoirelijst Engelse liederen:

music-224007_640

 • Don't withdraw your love from me
 • No matter what's the wheather  (Phil. 4:4-7)
 • The face of love (I Cor. 13)
 • Yeshua

Let op: Dit is nog maar het begin van uitgewerkte arrangementen. Blijf dus volgen wat er nog meer klaar komt!


Uitnodiging zomerexpositie 2016 Atelier Ansen

UITNODIGING ZOMER-EXPOSITIE 2016 ATELIER ANSEN

Deze zomer kan je op dinsdag- en vrijdagmorgen terecht voor een kijkje in het Atelier Ansen waar ik in principe wekelijks te vinden ben op vrijdagmorgen. Hartelijk welkom om de beelden, schilderijen en het mooie plekje vlakbij het Dwingelerveld te bewonderen! (Ook van mij staat er een beeld.)

uitnodinging atelier ansen


Overzicht liederen Praise & Worship

Onderstaand een selectie van de liederen van Rosalie Vrijhof, die geschikt zijn voor de liedcultuur van b.v. vrije, evangelische en charismatische gemeenten, voor jeugd, gospelkoor of aanbiddingsteam.  Als je interesse hebt, kun je kijken onder de bladmuziek, selectie Praise & worship, en de eerste pagina inzien – lijkt het je leuk? Je kunt bladmuziek bestellen via het contactformulier!

 • Al zou de vijgeboom (over Habakuk 3)
 • Amen II en IV (slotlied einde van de dienst)
 • Apostolische geloofsbelijdenis (letterlijke tekst, volgzang – eenstemmig)
 • De Here geve jou (zegenlied uit Numeri)
 • Geloofsbelijdenis Nicea (pittige koorzetting van deze oude geloofsbelijdenis)
 • Heer, onze God (krachtig en ritmisch kyrië gebed)
 • Heer, strek Uw hand uit (bij voorbede voor genezing naar hart ziel en lichaam)
 • Heer van de hemel (rustig kyrië gebed met de drieslag Vader, Zoon en Geest)
 • Kom, dans met mij (Israëlisch getint, pittig en vrolijk lofprijs lied)
 • Morgenlied (indrukwekkend en sfeervol lied over Jezus als het opgaande licht, mooi in Adventtijd)
 • Ontvang mijn dank (rustig swingend danklied)
 • Pinksterrap (4 stemmig SATB)
 • Pinsterrap – Afro (als rap, met percussie)
 • Prijs de Heer (swingend loflied)
 • Wij betreden nu het huis van God (mooi rustig startlied van een dienst)